အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း

 • スライドイメージ
 • スライドイメージ
 • スライドイメージ
 • スライドイメージ
 • スライドイメージ
 • スライドイメージ
 • スライドイメージ

Narimasu ေက်ာင္း | NARIMASU

ေက်ာင္း၏အက်ဥ္းခ်ဳပ

အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းNarimasuေက်ာင္းတြင္သဒၵါႏွင့္စာေမးပြဲအတြက္ျပင္ဆင္ေလ့က်င့္ျခင္းကိုျပဳလုပ္ေပးျခင္းသာမကေကာင္းမြန္စြာေနထိုင္ႏိုင္ရန္(ရည္မွန္းခ်က္အေကာင္အထည္ေဖာ္မွု၊ေန့စဥ္စားဝတ္ေနေရးအဆင္ေျပေစမွု)အတြက္ဂ်ပန္စာသင္ေပးျခင္းျဖစ္ျပီး၊အထူးသျဖင့္ေအာက္ပါ(၃)ခ်က္ကိုအေလးထားျပီးလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

 • ၁။ဂ်ပန္၏လူ့ေဘာင္အဖြ့ဲံအစည္းတြင္မိမိကိုယ္ပိုင္အစြမ္းအစျဖင့္စားဝတ္ေနေရးကိုေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း။
 • ၂။အျမင္က်ယ္ျပီးအျကံဥာဏ္သစ္မ်ားကိုရွာေဖြေတြ့ရွိျခင္း။
 • ၃။ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ဂ်ပန္စာကိုႏွစ္သက္၍ဂ်ပန္သို့လာျခင္းသည္မွန္ကန္သည္ဟုခံစားမိျခင္း။

သူမ်ားအားလံုးအားျကိုးမာန္တက္စာျကိုးစားႏိုင္ေစရန္ရည္ရြယ္ျပီးဂ်ပန္စာသင္ယူႏိုင္မည့္ေနရာကိုျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။

ေက်ာင္းအမည္ အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း Narimasu ေက်ာင္း
တည္ေနရာ 〒175-0094 東京都板橋区成増3-10-4
TEL / FAX 03-3975-6021 / 03-3975-6500
ေက်ာင္းတည္ေထာင္ျခင္း ၂၀၀၉ခုႏွစ္
ဝန္ထမ္းဦးေရ 320名
လက္ရွိေက်ာင္းသားမ်ား၏ႏိုင္ငံမ်ား တရုတ္၊ကိုရီးယား၊ထိုင္ဝမ္၊ဗီယက္နမ္၊ျမန္မာ၊အျခား။
School တွင်အဆောက်အဦး

ဆက္သြယ္မွူ

 • Tobutojyoလိုင္း Narimasuဘူတာမွလမ္းေလ်ွာက္လ်ွင္၃မိနစ္
 • Tokyometoro ChikatetsuNarimasuဘူတာမွလမ္းေလွ်ာက္လွ်င္၈မိနစ္

ေက်ာင္းအုပ္၏မိတ္ဆက္စကား

ပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏သင္ျကားမွုအေနအထားကိုပို၍ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္လိုသည္ဟူေသာအခ်က္ကိုအေျခခံ၍က်ြႏု္ပ္သည္ယခုလုပ္ေနေသာစာသင္ျခင္းအလုပ္ကိုလုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။ယခုအခ်ိန္အထိပ်ိဳးေထာင္ေပးခဲ့ေသာပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူအားလံုး၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလိုက္၍သင္ရိုးညွြန္းတမ္း၊ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာျဖတ္သန္း၍ရရွိထားေသာအေတြ့အျကံုကိုအသံုးျပဳ၍ေက်ာင္းဆက္လက္တက္ေရာက္မွုလမ္းညြွန္ျခင္း၊ပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားအားလံုး၏ေနရာမွရပ္တည္၍ေဆြးေႏြးျခင္းတို့ကိုအန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း(Narimasuေက်ာင္း)တြင္ပိုမိုတိုးတက္ေစရန္စိတ္ကူးလ်က္ရွိပါသည္။ဂ်ပန္သို့ပညာေတာ္သင္သြားမည္ဟုစဥ္းစားထားသူမ်ားအားလံုးမိမိ၏အိမ္မက္ကိုအေကာင္အထည္ေဖၚရန္မပ်က္မကြက္ထိုသင္ျကားမွုအေနအထားကိုအက်ိဳးရွိစြာအသံုးခ်ျကပါ။ဝန္ထမ္းအားလံုးမွအားလံုး၏ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ကိုလွိုက္လွဲစြာေစာင့္ေမွ်ာ္လ်က္ရွိပါသည္။

အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း(Narimasuေက်ာင္း) ေက်ာင္းအုပ္ Inoue Kimiko

gotop

အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း
 • Ikebukuroေက်ာင္း / 〒170-0014 東京都豊島区池袋4-32-8 ဖုန္း 03-3989-0007 ဖက္စ္ 03-3982-2014
 • Narimasuေက်ာင္း / 〒175-0094 東京都板橋区成増3-10-4 ဖုန္း 03-3975-6021 ဖက္စ္ 03-3975-6500
 • Nerimaေက်ာင္း / 〒179-0074 東京都練馬区春日町6-1-10 ဖုန္း 03-3998-1000 ဖက္စ္ 03-3998-1220