CAMPUS

ေက်ာင္းသားမိတ္ဆံုပြဲအေၾကာင္းၾကားျခင္း

အန္းေက်ာင္းရဲ့ေက်ာင္းသားမိတ္ဆံုပြဲၾကီးျဖစ္ေျမာက္ခဲ့ပါသည္။ေက်ာင္းျပီးသြားေသာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားမည္သူမဆိုပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။

WOWdot WOWdot WOWdot WOWdot WOWdot WOWdot WOWdot WOWdot WOWdot WOWdot
  • 修了式
  • 修了式
  • 修了式
  • 修了式

မိတ္ဆံုပြဲသည္အန္းေက်ာင္းတြင္အတူတူစာသင္ခဲ့ေသာသူငယ္ခ်င္းမ်ားခင္မင္မွုပိုမိုနက္နဲလာျပီး၊
ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္းအဆက္အသြယ္ရေစရန္ျပဳလုပ္ေပးပါမည္။
မိတ္ဆံုပြဲမွာပါဝင္ျပီး၂ႏွစ္တစ္ၾကိမ္ျပဳလုပ္မည့္မိတ္ဆံုပါတီတြင္ပါဝင္ဆင္ႏႊဲၾကရေအာင္။!

  • 修了式
  • 修了式
  • 修了式
  • 修了式

Let’s work together to make your dreams come true!