အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း

 • အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းimage
 • အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းimage
 • အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းimage
 • အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းimage
 • အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းimage
 • အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းimage
 • အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းimage
 • အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းimage

Ikebukuro ေက်ာင္း | IKEBUKURO

ေက်ာင္း၏အက်ဥ္းခ်ဳပ

Ikebukuroေက်ာင္းသည္တည္ေထာင္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ယခုအခ်ိန္အထိလက္ေတြ့အသံုးျပဳ၍ရေသာဂ်ပန္ဘာသာစကားကိုသင္ျကားပို့ခ်လ်က္ရွိျပီးေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားဆက္လက္တက္ေရာက္လိုေသာဘြဲ့လြန္၊တကၠသိုလ္၊ေကာလိပ္မ်ားသို့ဆက္လက္တက္ေရာက္ႏိုင္ေစရန္သင္ျကားေရးအစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲထားပါသည္။ထိုအတြက္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာဘာသာစကားသင္ျကားမွုပံုစံမ်ားႏွင့္လူဦးေရအနည္းငယ္သာထားရွိေသာအတန္းမ်ားကိုထားရွိျပီးေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူတစ္ဦးခ်င္းကိုေက်ာင္းဆက္လက္တက္ေရာက္မွုလမ္းညြွန္ေပးျခင္း၊ေနထိုင္မွုလမ္းညြွန္ေပးျခင္းမ်ားကိုဂရုစိုက္၍အေလးထားေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ေက်ာင္းသည္တိုက်ိဳျမိဳ့ေပၚရွိIkebukuroဟုေခၚေသာသြားလာေရးအလြန္လြယ္ကူေသာေနရာတြင္ရွိေသာကိုယ္ပိုင္၈ထပ္ေက်ာင္းျဖစ္ျပီးအမ်ဳိးမိ်ဳးေသာပစၥည္းကိရိယာမ်ားကိုလည္းတပ္ဆင္ထားပါသည္။

ေက်ာင္းအမည္ အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း Ikebukuro ေက်ာင္း
ေက်ာင္းတည္ေနရာ 〒170-0014 東京都豊島区池袋4-32-8
TEL / FAX 03-3989-0007 / 03-3982-2014
ေက်ာင္းတည္ေထာင္မ 1989年7月
ဝန္ထမ္းဦးေရ 800名
လက္ရွိေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား- တရုတ္၊ကိုရီးယား၊ထိုင္ဝမ္၊ဗီယက္နမ္၊ျမန္မာႏွင့္အျခားႏိုင္ငံမ်ား

ဆက္သြယ္ေရး

 • JRလိုင္း၏Ikebukuroဘူတာမွလမ္းေလ်ွာက္လ်ွင္၈မိနစ္
 • ေျမေအာက္Yurakuchoလိုင္း၏Higashi Ikebukuroဘူတာမွလမ္းေလ်ွာက္လ်ွင္၁မိနစ္
 • ျမိဳ့ပတ္ရထား၏Higashi Ikebukuro Yonchomeဘူတာမွလမ္းေလ်ွာက္လ်ွင္၁မိနစ္

ေက်ာင္းအုပ္၏နွုတ္ဆက္စကား

ေက်ာင္းအုပ္၏နွုတ္ဆက္စကား

နိုင္ငံျခားဘာသာစကားကိုသင္ယူျခင္းသည္ထိုနိုင္ငံ၏ယဥ္ေက်းမွုကိုနားလည္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ဂ်ပန္ဘာသာစကားကိုသင္ယူရန္စိတ္ဝင္စားပါကပထမဦးစြာဂ်ပန္နိုင္ငံ၏ယဥ္ေက်းမွုကိုနားလည္ေစခ်င္ပါသည္။

းလံုးရွိပါသည္။ထိုအခ်က္မ်ားကိုလက္ေတြ့ေလ့လာျခင္းျဖင့္နိုင္ငံတကာအျမင္က်ယ္ေစျပီးမိမိနိုင္ငံ၏ေကာင္းေသာအခ်က္မ်ားကိုတဖန္အတည္ျပဳနိုင္သည္ဟုထင္ပါသည္။ထိုကဲ့သို့အေရးပါေသာအေတြ့အျကံုကိုျမန္မာနွင့္ဂ်ပန္နွစ္နိုင္ငံပိုမိုခ်စ္ျကည္မွုတည္ျမဲေရးအတြက္အသံုးခ်နိုင္မည္ဆိုပါကအဘယ္မ်ွေကာင္းမည္နည္း။က်ြန္ုပ္အပါအဝင္ေက်ာင္းမွဝန္ထမ္းအားလံုးသည္ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားဂ်ပန္စာပိုမိုတတ္ေျမာက္ေစရန္နွင့္ဂ်ပန္၏ယဥ္ေက်းမွုကိုနားလည္ေစရန္အတြက္အကူအညီေပးရန္အသင့္ပါ။ေက်ာင္း၏ထူးျခားခ်က္သည္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအဆင္ေျပမွုရွိေစရန္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။တနည္းအားျဖင့္ဂ်ပန္စာေက်ာင္းျပီးေသာအခါတြင္အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းတြင္တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းသည္မွန္ကန္ေသာေရြးခ်ယ္မွုျဖစ္ခဲ့ေျကာင္းဟူေသာအသံမ်ားကိုျကားရျခင္းအခ်က္ကိုအဓိကထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ထိုအတြက္ေက်ာင္းတြင္ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား၏ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္းကိုစစ္ေဆး၍အရည္အခ်င္းနွင့္ကိုက္ညီေသာသင္ရိုးညြွန္းတမ္းကိုျပ႒ာန္း၍ေလ့က်င့္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။တဖန္ေနထိုင္စားေသာက္မွုဆိုင္ရာလမ္းညြွန္မွုအပိုင္းတြင္လည္းဂရုစိုက္၍တိုင္ပင္မွုမ်ားကိုလက္ခံျပီးအျကံဥာဏ္မ်ားေပးလ်က္ရွိပါသည္။

မပ်က္မကြက္အတူတကြျကိုးစားျကရေအာင္။အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းIkebukuroေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္ABE TORU

gotop

အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း
 • Ikebukuroေက်ာင္း / 〒170-0014 東京都豊島区池袋4-32-8 ဖုန္း 03-3989-0007 ဖက္စ္ 03-3982-2014
 • Narimasuေက်ာင္း / 〒175-0094 東京都板橋区成増3-10-4 ဖုန္း 03-3975-6021 ဖက္စ္ 03-3975-6500
 • Nerimaေက်ာင္း / 〒179-0074 東京都練馬区春日町6-1-10 ဖုန္း 03-3998-1000 ဖက္စ္ 03-3998-1220