An language School

GALLERY

Trường đã phát trái cây cho học sinh !

Trường An Language School phát trái cây cho học sinh 4 lần một năm
Tháng 11 vừa qua trường đã phát 2 quả Táo, 6 quả Quít và 2 quả Hồng cho học sinh.
Các bạn rất vui được thưởng thức vị ngon ngọt cua trái cây Nhật bản.

gotop

An language School
  • Phân hiệu IKEBUKURO / 2-41-19 Minami-Ikebukuro, Toshimaku, Tokyo TEL:03-3989-0007 FAX:03-3982-2014
  • Phân hiệu NARIMASU / 3-10-4, Narimasu, Itabashi-ku, Tokyo TEL:03-3975-6021 FAX:03-3975-6500
  • Phân hiệu NERIMA / 6-1-10 Katsugacho, Nerimaku, Tokyo TEL:03-3998-1000 FAX:03-3998-1220
  • Phân hiệu HIKARIGAOKA / 1-8-9 Narimasu, Itabashiku, Tokyo TEL:03-3977-1332