An language School

GALLERY

Học sinh quyên tiền! Xin cảm ơn tấm lòng của các bạn.

Học sinh ,giáo viên đã nhiệt tình ủng hộ.
Xin cảm ơn tấm lòng của các thày cô và các bạn.
Số tiền này sẽ được dùng để quyên tặng bạn HÀ.

gotop

An language School
  • Phân hiệu IKEBUKURO / 2-41-19 Minami-Ikebukuro, Toshimaku, Tokyo TEL:03-3989-0007 FAX:03-3982-2014
  • Phân hiệu NARIMASU / 3-10-4, Narimasu, Itabashi-ku, Tokyo TEL:03-3975-6021 FAX:03-3975-6500
  • Phân hiệu NERIMA / 6-1-10 Katsugacho, Nerimaku, Tokyo TEL:03-3998-1000 FAX:03-3998-1220
  • Phân hiệu HIKARIGAOKA / 1-8-9 Narimasu, Itabashiku, Tokyo TEL:03-3977-1332