An language School

  • An language School image
  • An language School image
  • An language School image
  • An language School image
  • An language School image

Phân hiệu NERIMA | NERIMA

Khái quát về trường

Phân hiệu Nerima là một trong 4 phân hiệu của trường An Language School và là phân hiệu có khu nhà mới thứ 2, được thành lập vào tháng 4 năm 2013. Với kinh nghiệm được tích lũy từ lâu của trường An Language School và lòng nhiệt tình của đội ngũ giáo viên sẵn sàng hướng dẫn, trợ giúp nhiệt tình theo nguyện vọng của từng học sinh.

Tên trường An language School phân hiệu Nerima
Địa điểm 6-1-10 Katsugacho, Nerimaku, Tokyo
Điện thọai/Fax 03-3998-1000 / 03-3998-1220
Thành lập trường tháng 4 năm 2013
Khẳ năng tiếp nhận 120 học sinh
Tổng số giáo viên 7 người(Giáo viên phụ trách: 2 người)
Học sinh các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Myanma, các nước khác.
Phân hiệu NERIMA

Cách đi

  • Đi bộ từ ga Nerima Katsugacho Tuyến tàu ngầm Oedo khỏang 2 phút

Lời hiệu trưởng

Lời hiệu trưởng

Trường Nhật ngữ được xem như là nguỡng cửa vào đất nước Nhật. Đối với hầu hết du hoc sinh thì khi tốt nghiệp truờng tiếng không phải là chấm dứt cuộc sống ở Nhật mà đây chỉ là quá trình chuẩn bị để học lên cao hơn là các truờng Cao Đẳng, Đại Học hoặc đi làm tại các công ty Nhật. Trường An Languague School - phân hiệu Nerima chúng tôi với sự hợp lực của nhân và học sinh ở truờng quyết tâm tạo môi truờng học tập tốt nhất.
Giáo viên của trường không chỉ dạy tiếng cho học sinh mà còn giúp hoc sinh hiểu về luật lệ, phép tắc trong sinh họat ở Nhật. Chúng tôi tạo lập chương trình giảng dạy phù hợp với sự thay đổi trong xã hội phù hợp với nhu cầu của du hoc sinh cùng với các họat động tập thể sinh động trong môi truờng thiên nhiên phong phú tại địa phuơng. Ngoài giờ học trong lớp còn có các buổi học ngọai khóa tạo sự gần gũi và thân thiện cũng như giúp học sinh trải nghiệm nền văn hóa, xã hội nhiều đặc sắc của Nhật.
Chúng tôi sẽ hết lòng giúp sức để các em du học sinh có kiến thức và sự tự tin để có thể sống ” Hòa Nhập” với mọi người ở bất cứ nước nào trên thế giới.
Phân hiệu Nerima- An Languague School Hiệu Trưởng
Arima Yuuko

gotop

An language School
  • Phân hiệu IKEBUKURO / 2-41-19 Minami-Ikebukuro, Toshimaku, Tokyo TEL:03-3989-0007 FAX:03-3982-2014
  • Phân hiệu NARIMASU / 3-10-4, Narimasu, Itabashi-ku, Tokyo TEL:03-3975-6021 FAX:03-3975-6500
  • Phân hiệu NERIMA / 6-1-10 Katsugacho, Nerimaku, Tokyo TEL:03-3998-1000 FAX:03-3998-1220
  • Phân hiệu HIKARIGAOKA / 1-8-9 Narimasu, Itabashiku, Tokyo TEL:03-3977-1332