An language School

Tổ chức tiệc mừng tết âm lịch

2019.02.05

成増校

Hôm nay là tết âm lịch của Việt Nam và Trung Quốc

Mọi người đã tổ chức liên hoan mừng tết

Buổi liên hoan thật vui (^^)

Xem hình tại đây

gotop

An language School
  • Phân hiệu IKEBUKURO / 2-41-19 Minami-Ikebukuro, Toshimaku, Tokyo TEL:03-3989-0007 FAX:03-3982-2014
  • Phân hiệu NARIMASU / 3-10-4, Narimasu, Itabashi-ku, Tokyo TEL:03-3975-6021 FAX:03-3975-6500
  • Phân hiệu NERIMA / 6-1-10 Katsugacho, Nerimaku, Tokyo TEL:03-3998-1000 FAX:03-3998-1220
  • Phân hiệu HIKARIGAOKA / 1-8-9 Narimasu, Itabashiku, Tokyo TEL:03-3977-1332