An language School

Xin cám ơn mọi người đã quyên góp tiền

2018.11.29

学校本部

Cả giáo viên và học sinh đã đóng góp rất nhiều tiền

Xin cám ơn mọi người

Số tiền này sẽ dùng để giúp bạn Hà

Xem hình tại đây

gotop

An language School
  • Phân hiệu IKEBUKURO / 2-41-19 Minami-Ikebukuro, Toshimaku, Tokyo TEL:03-3989-0007 FAX:03-3982-2014
  • Phân hiệu NARIMASU / 3-10-4, Narimasu, Itabashi-ku, Tokyo TEL:03-3975-6021 FAX:03-3975-6500
  • Phân hiệu NERIMA / 6-1-10 Katsugacho, Nerimaku, Tokyo TEL:03-3998-1000 FAX:03-3998-1220
  • Phân hiệu HIKARIGAOKA / 1-8-9 Narimasu, Itabashiku, Tokyo TEL:03-3977-1332