An language School

Học sinh đã đi xem bắn pháo hoa !

2018.08.04

学校本部

Ngày 4 tháng 8 các bạn học sinh đã đi xem bắn pháo hoa !

Các bạn học sinh trải qua mùa hè ở Nhật thật vui vẻ khi xem những chùm pháo hoa thật đẹp !

Xem hình tại  đây!

gotop

An language School
  • Phân hiệu IKEBUKURO / 2-41-19 Minami-Ikebukuro, Toshimaku, Tokyo TEL:03-3989-0007 FAX:03-3982-2014
  • Phân hiệu NARIMASU / 3-10-4, Narimasu, Itabashi-ku, Tokyo TEL:03-3975-6021 FAX:03-3975-6500
  • Phân hiệu NERIMA / 6-1-10 Katsugacho, Nerimaku, Tokyo TEL:03-3998-1000 FAX:03-3998-1220
  • Phân hiệu HIKARIGAOKA / 1-8-9 Narimasu, Itabashiku, Tokyo TEL:03-3977-1332