An language School

Học sinh đã đi xem dã cầu !

2018.07.12

学校本部

Ngày 9 tháng 7 các bạn học sinh đã đựơc đi xem dã cầu !

Các bạn học sinh đã xem ở sân vận động Tokyo Dome. Các bạn lần đầu tiên được xem dã cầu nên da rat hao hung !

Xem hình tại  đây!

 

gotop

An language School
  • Phân hiệu IKEBUKURO / 2-41-19 Minami-Ikebukuro, Toshimaku, Tokyo TEL:03-3989-0007 FAX:03-3982-2014
  • Phân hiệu NARIMASU / 3-10-4, Narimasu, Itabashi-ku, Tokyo TEL:03-3975-6021 FAX:03-3975-6500
  • Phân hiệu NERIMA / 6-1-10 Katsugacho, Nerimaku, Tokyo TEL:03-3998-1000 FAX:03-3998-1220
  • Phân hiệu HIKARIGAOKA / 1-8-9 Narimasu, Itabashiku, Tokyo TEL:03-3977-1332