An language School

Trường đã phát dâu tây cho học sinh !

2018.05.10

学校本部

Trường An Language School phát trái cây cho học sinh 4 lần một năm

Ngày 10 tháng 5 đã phát dâu tây cho các bạn.

Dâu tây lần này là giống dâu TOCHIOTOME rất ngọt !

Xem hình tại đây!

gotop

An language School
  • Phân hiệu IKEBUKURO / 2-41-19 Minami-Ikebukuro, Toshimaku, Tokyo TEL:03-3989-0007 FAX:03-3982-2014
  • Phân hiệu NARIMASU / 3-10-4, Narimasu, Itabashi-ku, Tokyo TEL:03-3975-6021 FAX:03-3975-6500
  • Phân hiệu NERIMA / 6-1-10 Katsugacho, Nerimaku, Tokyo TEL:03-3998-1000 FAX:03-3998-1220
  • Phân hiệu HIKARIGAOKA / 1-8-9 Narimasu, Itabashiku, Tokyo TEL:03-3977-1332