An language School

LỄ TỐT NGHIỆP

2021.03.19

成増校

Trường An Language School đã tổ chức Lễ tốt nghiệp vào ngày 19/03

Xin chúc mừng tất cả các em học sinh tốt nghiệp!

★Hình chụp các lớp★

gotop

An language School
  • Phân hiệu IKEBUKURO / 2-41-19 Minami-Ikebukuro, Toshimaku, Tokyo TEL:03-3989-0007 FAX:03-3982-2014
  • Phân hiệu NARIMASU / 3-10-4, Narimasu, Itabashi-ku, Tokyo TEL:03-3975-6021 FAX:03-3975-6500
  • Phân hiệu NERIMA / 6-1-10 Katsugacho, Nerimaku, Tokyo TEL:03-3998-1000 FAX:03-3998-1220
  • Phân hiệu HIKARIGAOKA / 1-8-9 Narimasu, Itabashiku, Tokyo TEL:03-3977-1332